Weer 185 fietsers dodelijk verongelukt

Fietsersbond roept overheden, verzekeraars en leasebedrijven op om ISA versneld toe te passen

21 APRIL 2016
Samenvatting
Het afgelopen jaar zijn in Nederland 185 fietsers omgekomen in het verkeer. Dit werd donderdagmiddag 21 april bekend gemaakt op het jaarlijkse Nationaal Verkeersveiligheid Congres in Den Bosch. Een deel van de dodelijke ongevallen kan voorkomen worden door het vergroten van 30 km zones in combinatie met betere toepassing Intelligente SnelheidsAanpassing (ISA). De Fietsersbond roept daarom overheden, verzekeraars en leasebedrijven op om de handen ineen te slaan.

Het afgelopen jaar zijn in Nederland 185 fietsers omgekomen in het verkeer. Dit werd donderdagmiddag 21 april bekend gemaakt op het jaarlijkse Nationaal Verkeersveiligheid Congres in Den Bosch. Een deel van de dodelijke ongevallen kan voorkomen worden door het vergroten van 30 km zones in combinatie met betere toepassing Intelligente SnelheidsAanpassing (ISA). De Fietsersbond roept daarom overheden, verzekeraars en leasebedrijven op om de handen ineen te slaan. Partijen die interesse hebben om mee te doen, kunnen zich melden bij de Fietsersbond. Een dergelijke coalitie kan concreet werk maken van verlaging van de snelheid.

Ieder dodelijk ongeluk veroorzaakt veel leed en alle verkeersongevallen kosten de samenleving ongeveer 13 miljard euro per jaar. De treurige waarheid is dat een aanzienlijk deel van de dodelijke ongevallen voorkomen had kunnen worden door reeds bestaande kennis en techniek vaker in te zetten. Bij de meeste van de dodelijke ongelukken speelt snelheid een rol. Door versnelde invoering van de verplichte versie van ISA (Intelligente SnelheidAanpassing) kunnen minimaal 90 verkeersdoden voorkomen worden waaronder een substantieel aantal fietsers. De Fietsersbond pleit tevens voor invoering van 30 km/uur binnen de hele bebouwde kom. (met uitzondering van een klein aantal wegen die qua inrichting geschikt zijn voor 50 km/uur.)

De Fietsersbond roept daarom overheden (en met name het rijk), verzekeraars en leasebedrijven op om samen met de bond in actie te komen voor het versnellen van zowel ISA als de invoering van 30 km/uur in de hele bebouwde kom. Saskia Kluit, directeur van de Fietsersbond: “ISA is een technologie die in vrijwel alle nieuwe auto’s beschikbaar is en waarmee chauffeurs worden gewaarschuwd wanneer ze te hard rijden. Dan gaat de auto langzamer rijden. De Fietsersbond is een voorstander van het stimuleren van de verplichte versie van ISA omdat daarmee zeer effectief en snel onnodige ongelukken voorkomen kunnen worden. Daarnaast is de techniek een belangrijke stap richting zelfrijdende auto’s, waarin Nederland ook koploper wil zijn. In de media leidt ISA in eerste instantie wellicht tot weerstand, maar volgens mij zou elke automobilist die iemand aangereden heeft, achteraf wensen dat hij ISA aan boord had gehad.”

Veiligheid en gezondheid ouderen is aandachtspunt
Een groot punt van aandacht bij de dodelijke ongevallen blijft het hoge aantal fietsslachtoffers onder ouderen. Dat wordt mede veroorzaakt doordat ouderen langer blijven fietsen. “Het is echter niet zo dat oudere mensen daarom beter zouden kunnen stoppen met fietsen. Dat mensen tot op hoge leeftijd blijven fietsen, is zeer positief voor hun algehele gezondheid en welbevinden. Ook afgezet tegen de ongevalscijfers, is fietsen bij deze doelgroep daarom belangrijk om te koesteren.” Aldus Saskia Kluit “Nederlanders leven gemiddeld 6 maanden langer omdat we zoveel fietsen. Hiermee worden 6500 doden per jaar voorkomen en besparen we als samenleving meer dan 18 miljard euro per jaar aan zorgkosten, blijkt uit onderzoek. Echter, door reële en gevoelde verkeersonveiligheid zijn er mensen die niet fietsen of stoppen met fietsen. De Fietsersbond zou daarom graag zien dat de koppeling tussen veiligheid en gezondheid beter gelegd wordt. En dat we mensen meer stimuleren om te (blijven) fietsen.”

Beleidsimpuls
Naast innovatie is het volgens de Fietsersbond ook zaak dat de gemeenten beter werk maken van de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid. “De gemeenten hebben hier een belangrijke verantwoordelijkheid om het voortouw te nemen. Op dit moment zijn er nog steeds gemeenten die geen fietsveiligheidsplan hebben gemaakt of er geen budget voor uittrekken. Gemeenten zijn echter zeer belangrijk op het gebied van fietsveiligheid en kunnen op diverse wijzen effectief bijdragen aan veilige steden en dorpen voor jong en oud. De Fietsersbond wil hen hierin graag helpen, onder andere met onze lokale afdelingen en de fietsdocenten van onze Fietsschool. “ aldus de Fietsersbond.

Contactpersonen
  • Medium square fblogo staandrgb

    Fietsersbond Persvoorlichting

    Op piketbasis is er altijd een woordvoerder beschikbaar: 030-291 81 11
  • Medium square 14610771301 d64448b1ee k

    Janneke van Klei

    Programmacoördinator Fietsschool, j.vanklei@fietsersbond.nl, 030-291 81 14
Download PDF
Download PDF
Over Fietsersbond

De Fietsersbond komt op voor de belangen van fietsers in Nederland en zet zich in voor meer en betere mogelijkheden om te fietsen. Dat kan dankzij de steun van onze leden. De Fietsersbond heeft bijna 35.000 leden, 150 afdelingen en 1500 actieve vrijwilligers, verspreid over heel Nederland.