Fietsers maken verlanglijstjes op Fietsersbond Meldpunt

23 NOVEMBER 2015

De Fietsersbond start vandaag met een Sinterklaas actie op het Meldpunt. Onder de titel 'Fietsers zetten hun verlanglijstje op het Meldpunt' richt de bond zich vooral op slechte infrastructuur en gevaarlijke kruisingen en wegen voor fietsers. Naar schatting hebben 23.000 fietsongevallen per jaar (2011) te maken met gebrekkige of onduidelijke infrastructuur.

Fietsers kunnen nu helpen om er iets aan te doen. De stoeprand waar men steeds (bijna) onderuit gaat of dat paaltje dat ineens opduikt, kunnen gemeld worden op www.meldpunt.fietsersbond.nl.
Ook goede ideeën om het fietsen in de gemeente veiliger en prettiger te maken, zijn welkom op het meldpunt van de Fietsersbond. Melden kan ook via de smartphone met een app voor de iPhone en voor Android.

Met de meldingen van fietsers onderneemt de Fietsersbond actie om het aantal ongevallen te verminderen. Alle meldingen van problemen op meldpunt.fietsersbond.nl gaan rechtstreeks naar de betreffende gemeenten. Lokaal actieve vrijwilligers van de bond zorgen voor extra druk bij gemeenten om iets aan de problemen te doen. Fietsers kunnen ook stemmen op ideeën en meldingen van anderen.

Afbeeldingen
Contactpersonen
Over Fietsersbond

De Fietsersbond komt op voor de belangen van fietsers in Nederland en zet zich in voor meer en betere mogelijkheden om te fietsen. Dat kan dankzij de steun van onze leden. De Fietsersbond heeft bijna 35.000 leden, 150 afdelingen en 1500 actieve vrijwilligers, verspreid over heel Nederland.