Fietsen essentieel voor mobiliteit

26 OKTOBER 2015
Samenvatting
Fietsen en lopen zijn onmisbaar voor de Nederlandse mobiliteit, en worden ook steeds belangrijker. Dat blijkt uit een studie die het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) vandaag publiceerde. De Fietsersbond is uiteraard niet verrast over de uitkomst van deze studie en roept daarom op om fietsen en lopen een belangrijkere plaats te geven in het mobiliteitsbeleid.

Het is voor het eerst sinds jaren dat een onderzoeksinstituut van het ministerie het belang van fietsen en lopen in het geheel van de Nederlandse mobiliteit heeft onderzocht. Het gaat om een inventariserende studie, waarin duidelijk wordt dat fietsen en lopen een belangrijke rol spelen in het Nederlandse mobiliteitssysteem. Dat lijkt misschien een open deur, maar wordt nu in een officiële studie bevestigd. Eerder werd al in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport een aparte pagina over lopen en fietsen gepubliceerd.

Uniek

Deze positie van de fiets in het gehele systeem is uniek in de hele wereld. Steeds meer wereldsteden willen het voorbeeld van Nederland volgen en het is goed om te constateren dat ook in ons land de groei van fietsen en wandelen nog lang niet in zicht is. We constateren dan ook met instemming dat de studie fietsen en lopen, gezien het belang voor de Nederlandse mobiliteit, een belangrijkere plaats wil toekennen dan het nu heeft.

Saskia Kluit, directeur van de Fietsersbond, ziet nog ruimte voor verbetering. “Natuurlijk is Nederland een fietsland, maar tegelijkertijd zijn meer dan de helft van de autoritten korter dan tien kilometer. Dat is een afstand die je door snelfietsroutes en e-bikes steeds makkelijker kunt fietsen, voordelig voor gezondheid, luchtkwaliteit en uitstoot van CO2. En ook de files nemen af als meer werknemers de fiets naar het werk nemen.”

Meer prioriteit

Om deze voordelen te benutten zou de Tweede Kamer volgens Kluit tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) komende week moeten aandringen op meer prioriteit voor fietsen en lopen. “Gemeenten die voor grote investeringen staan om de enorme groei van het fietsverkeer te faciliteren moeten hierbij ondersteund worden. Ook zou de Kamer kritisch kunnen kijken naar de verdeling van overheidsgeld over de verschillende modaliteiten. Er zijn sterke aanwijzingen dat regionaal investeren in fietsvoorzieningen aanzienlijk kosteneffectiever is dan investeren in meer autowegen.” Deze lijn sluit goed aan bij ontwikkelingen op het gebied van nieuwe vormen van mobiliteit en het thema van het Nederlandse EU-voorzitterschap: Smart Urban Mobility.

De Fietsersbond heeft onlangs een brief gestuurd aan de Vaste Kamercommissie IenM en heeft hierin enkele voorzetten gedaan om de aandacht voor de fiets in het mobiliteitsbeleid te verbeteren. De bond zal daarnaast alle overheden in Nederland gaan vragen wat de uitkomsten van deze studie gaan betekenen voor hun mobiliteitsbeleid.

Contactpersonen
  • Medium square fblogo staandrgb

    Fietsersbond Persvoorlichting

    Op piketbasis is er altijd een woordvoerder beschikbaar: 030-291 81 11
Over Fietsersbond

De Fietsersbond komt op voor de belangen van fietsers in Nederland en zet zich in voor meer en betere mogelijkheden om te fietsen. Dat kan dankzij de steun van onze leden. De Fietsersbond heeft bijna 35.000 leden, 150 afdelingen en 1500 actieve vrijwilligers, verspreid over heel Nederland.