Schoolkind mist fietservaring

14 AUGUSTUS 2015
Samenvatting
Gebrek aan ervaring is de belangrijkste horde voor kinderen om veilig zelfstandig naar school te fietsen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Fietsersbond in opdracht van het ROV Oost-Nederland. Een goede inrichting van de schoolomgeving is juist een belangrijke stimulans om kinderen eerder en zelfstandig naar school te laten gaan. Ook daarom wordt dit jaar bij de regionale startmomenten van de VVN-campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’ speciale aandacht gevraagd voor een verkeersveilige schoolomgeving.

Vaardigheden

Kinderen beschikken op jonge leeftijd nog niet over de juiste vaardigheden om zelfstandig naar school te fietsen. Het goed inschatten van snelheid en het herkennen van gevaar zijn zaken die kinderen pas vanaf hun negende jaar voldoende beginnen te leren.

De vaardigheden die kinderen nodig hebben, ontwikkelen zich sneller als kinderen verkeerservaring opdoen. Dit doen ze het beste door dagelijks naar school te lopen of te fietsen. Uit recent onderzoek is gebleken dat het op die manier opdoen van ervaring belangrijker is dan verkeerseducatie.

Meefietsen

Er zijn echter signalen dat de fietsvaardigheid van (sommige groepen) kinderen juist afneemt. De Fietsersbond vindt dit zorgelijk. Janneke van Klei, programmacoördinator Fietsschool: “Eigenlijk zouden alle ouders hun kind regelmatig met hun kind naar school moeten fietsen. Dat is goed voor de ontwikkeling van het kind en geeft de ouders ook inzicht en vertrouwen in de fietsvaardigheid van hun kind.” Zowel uit gezondheidsoverwegingen als verkeersveiligheidsoverwegingen is het belangrijk om het lopen en fietsen naar school te stimuleren.

Contactpersonen
Download PDF
Download PDF
Over Fietsersbond

De Fietsersbond komt op voor de belangen van fietsers in Nederland en zet zich in voor meer en betere mogelijkheden om te fietsen. Dat kan dankzij de steun van onze leden. De Fietsersbond heeft bijna 35.000 leden, 150 afdelingen en 1500 actieve vrijwilligers, verspreid over heel Nederland.