Meer aandacht voor de fiets in provinciale coalitieakkoorden

04 JUNI 2015

In de provinciale coalitieakkoorden die zijn afgesloten en de komende weken in de nieuwe Provinciale Staten worden besproken komt in bijna alle gevallen een serieuze passage voor over het fietsbeleid. Vooral de snelfietsroutes en de opkomst van de e-bike krijgen de nodige aandacht in de akkoorden. De Fietsersbond, die uitvoerig inhoudelijk input leverde en alle provinciale programma’s met elkaar vergeleek, is positief over de uitkomst. Directeur Hugo van der Steenhoven: “Vergeleken met vier jaar geleden is er zonder meer sprake van een grote stap vooruit, er is écht meer aandacht voor de fiets.

In zeven provincies wordt expliciet aandacht besteed aan snelfietsroutes. In Groningen, Drenthe, Flevoland en Utrecht worden daarbij ook expliciet aan te leggen routes genoemd. In Limburg, Brabant, Gelderland en Noord-Holland gaat het om algemene passages over snelfietsroutes.

Utrecht heeft over de gehele linie het meest ambitieuze akkoord op fietsgebied en zet in op een verdubbeling van het woon-werkverkeer per fiets in 2030 (ten opzichte van 2011). In 2028 moeten alle belangrijke locaties in de provincie comfortabel, snel en veilig bereikbaar zijn. Drenthe wil fietsprovincie nummer 1 zijn en Flevoland wil het netwerk bij groot onderhoud op snelfietsrouteniveau brengen. Noord-Holland wil knelpunten inventariseren en oplossen, terwijl Limburg speciale aandacht gaat besteden aan gevaarlijke verkeerssituaties voor kwetsbare verkeersdeelnemers. Noord-Brabant gaat in de toekomst fietsmaatregelen financieren uit bestaande fondsen voor andere infrastructuur. Overijssel besteedt van alle provincies de minste aandacht aan de fiets.

De Fietsersbond hoopt dat de plannen ook daadwerkelijk van papier komen. Directeur van der Steenhoven: “Het komt er nu op aan dat er ook daadwerkelijk voldoende middelen voor het fietsbeleid worden uitgetrokken”.

Contactpersonen
  • Medium square fblogo staandrgb

    Fietsersbond Persvoorlichting

    Op piketbasis is er altijd een woordvoerder beschikbaar: 030-291 81 11
Over Fietsersbond

De Fietsersbond komt op voor de belangen van fietsers in Nederland en zet zich in voor meer en betere mogelijkheden om te fietsen. Dat kan dankzij de steun van onze leden. De Fietsersbond heeft bijna 35.000 leden, 150 afdelingen en 1500 actieve vrijwilligers, verspreid over heel Nederland.