Aantal dode fietsers blijft gelijk, Fietsersbond heeft wel zorgen

30 APRIL 2015

Het aantal fietsers dat overlijdt na een verkeersongeval is in 2014 zo goed als gelijk gebleven, dat blijkt uit cijfers van het CBS en Rijkswaterstaat. In 2014 overleden er 185 mensen, tegen 184 in 2013. De Fietsersbond vindt dat de overheid werk moet blijven maken van verkeersveiligheid, maar dat ook de algehele verkeersgezondheid moet worden meegewogen.

Ouderen

Van de 185 fietsers die in 2014 omkwamen zijn er maar liefst 107 boven de 65 jaar. Jaap Kamminga, programmacoördinator Verkeersveiligheid van de Fietsersbond: “Je ziet dat ouderen steeds langer blijven fietsen. Dat is heel goed voor hun gezondheid, maar het brengt ook risico’s met zich mee. De gevolgen van een verkeersongeluk zijn voor een oudere vaak groter, omdat hun lichaam zich minder goed herstelt. Toch moet dit geen reden zijn voor ouderen om niet meer te gaan fietsen, want de gezondheidswinst van het bewegen is belangrijk.”

Kinderen

De jaarlijkse ongevallencijfers laten verder vooral een toename zien in het aantal verkeersdoden onder kinderen. De Fietsersbond vindt dit zorgelijk, en roept de overheid op om meer werk te maken van een veiliger schoolomgeving. Kamminga: “Kinderen worden vaak met de auto naar school gebracht. Dit zorgt soms voor chaotische en gevaarlijke situaties rondom scholen. Daarnaast doen kinderen op de achterbank van een auto geen ervaring op in het verkeer. Wij vinden dat iedere schoolomgeving zodanig ingericht moet worden dat kinderen zelfstandig en veilig lopend of met de fiets naar school kunnen gaan.”

Verkeersgezondheid

Hoewel het aantal verkeersdoden een belangrijke graadmeter is voor de veiligheid van het verkeer, is de Fietsersbond van mening dat deze cijfers voor fietsers slechts een deel van het verhaal vertellen. Jaap Kamminga: “Naast het risico op ongevallen zijn ook de hoge gezondheidswinst van het fietsen en de negatieve invloed van luchtvervuiling factoren die invloed hebben op de verkeersgezondheid van fietsers. Wij gaan ons de komende jaren inspannen om die verkeersgezondheid zoveel mogelijk te vergroten, en we hopen dat alle wetgevers met ons meedoen.”

Contactpersonen
  • Medium square 14427569419 3b20463ec0 o

    Jaap Kamminga

    Programmacoördinator Fietsstad, Verkeersveiligheid en Routeplanner, j.kamminga@fietsersbond.nl, 030-291 81 66
  • Medium square fblogo staandrgb

    Fietsersbond Persvoorlichting

    Op piketbasis is er altijd een woordvoerder beschikbaar: 030-291 81 11
Over Fietsersbond

De Fietsersbond komt op voor de belangen van fietsers in Nederland en zet zich in voor meer en betere mogelijkheden om te fietsen. Dat kan dankzij de steun van onze leden. De Fietsersbond heeft bijna 35.000 leden, 150 afdelingen en 1500 actieve vrijwilligers, verspreid over heel Nederland.