Uitspraak rechtbank openbaarheid overweg Alverna

13 MAART 2015
Samenvatting
Vandaag heeft de rechtbank in Haarlem uitspraak gedaan dat de spoorwegovergang Alverna in Heemstede weer open moet. Volgens de rechter is de overweg wel degelijk een openbare weg, hetgeen werd betwist door gemeente Heemstede en ProRail.

Wandelnet en Fietsersbond hadden een zaak aangespannen tegen de gemeente Heemstede. Ze vinden dat er een veilige toegang moet zijn voor de honderden wandelaars en fietsers die hier dagelijks gebruik van maken. De organisaties zijn dan ook heel blij met deze uitspraak. De spoorwegovergang werd in oktober 2014 door ProRail afgesloten.

Jaap Moerman (Fietsersbond): “De rechter heeft gesproken. Nu zijn we benieuwd wat gemeente Heemstede gaat doen. Gaat zij er vaart achter zetten om deze illegaal afgesloten overweg weer open te krijgen?” Vladimir Mars (Wandelnet): “Heel goed nieuws voor alle wandelaars en fietsers die met veel plezier een ommetje maakten via het Laantje. Wij doen een oproep aan de gemeente om de openbaarheid van de overweg nu actief te gaan handhaven, dat wil zeggen: ProRail sommeren om het hekwerk weg te halen en de spoorwegovergang te herstellen voor fietsers en wandelaars. Auto’s, die in het verleden vaak de oorzaak waren van ongelukken op de overweg, kunnen gebruik maken van de nieuwe ontsluitingsweg.”

Een Stap Vooruit

De uitspraak sluit aan bij de wens van de Tweede Kamer. Minister Schultz beloofde vorige maand de barrièrewerking van spoorwegen en autowegen tegen te gaan. De minister vindt dat Rijkswaterstaat en ProRail moeten zorgen voor compensatie als wandel- en fietspaden in het gedrang komen. Schultz heeft de toezegging gedaan tijdens de behandeling van de initiatiefnota ‘Een Stap Vooruit’, waarin 39 voorstellen staan voor uitbreiding en betere benutting van het recreatieve fiets- en wandelpadennet.

De initiatiefnota ‘Een stap vooruit’ werd extra bekrachtigd met een motie aan van SP, D66, PvdA en CDA over het tegengaan van barrièrewerking door autowegen en spoorlijnen. Er komt een richtlijn waarin staat dat de afstand tussen twee oversteken maximaal 500 tot 1500 meter mag zijn. De rechtszaak rondom de afsluiting van de overweg Alverna heeft hierin zeker een rol gespeeld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Wandelnet, Ankie van Dijk, 06-333 42113

Fietsersbond, Jaap Kamminga, 030-2918166

Contactpersonen
  • Medium square fblogo staandrgb

    Fietsersbond Persvoorlichting

    Op piketbasis is er altijd een woordvoerder beschikbaar: 030-291 81 11
  • Medium square 14427569419 3b20463ec0 o

    Jaap Kamminga

    Programmacoördinator Fietsstad, Verkeersveiligheid en Routeplanner, j.kamminga@fietsersbond.nl, 030-291 81 66
Over Fietsersbond

De Fietsersbond komt op voor de belangen van fietsers in Nederland en zet zich in voor meer en betere mogelijkheden om te fietsen. Dat kan dankzij de steun van onze leden. De Fietsersbond heeft bijna 35.000 leden, 150 afdelingen en 1500 actieve vrijwilligers, verspreid over heel Nederland.