Overweg Heemstede week te vroeg dicht: Fietsers en wandelaars stappen naar de rechter

16 OKTOBER 2014

Vorige week sloot ProRail de spoorwegovergang bij het Laantje van Alverna in Heemstede met grote hekken af. Wandelnet en Fietsersbond zijn daar niet blij mee. Zij pleiten al maanden voor het openhouden van deze overweg voor wandelaars en fietsers.

Vandaag diende in Haarlem een rechtszaak tegen de gemeente Heemstede. ‘ProRail is minstens een week te vroeg met de afsluiting. Dit is een openbare overweg. Wij vinden dat de gemeente moet handhaven en ProRail voor een veilige overweg voor wandelaars en fietsers moet zorgen’, aldus Jaap Kamminga van de Fietsersbond. Met de sluiting worden honderden mensen gedupeerd die dagelijks van de overweg gebruik maken.

Uitspraak rechter

De belangstelling bij de rechtbank was zo groot, dat de toegang voor veel mensen geweigerd werd. De rechter gaf expliciet aan dat de omweg voor wandelaars nu echt een obstakel vormt. Met een zogenaamde 'interactieve behandeling' werden alle belangen gehoord. Een uitspraak over de openbaarheid is vandaag niet gedaan, maar valt voor het eind van dit jaar te verwachten.

Verhokking

De landelijke stuurgroep 'infrastructurele barrièrevorming' is bezorgd over de consequenties van het sluiten van spoorwegovergangen. ‘Nederland verhokt’, aldus Ankie van Dijk namens Wandelnet en voorzitter van de stuurgroep. ‘Met het verdwijnen van oversteken en de aanleg van wegen, ontstaan soms onneembare hindernissen voor wandelaars en fietsers. Twee kilometer omlopen betekent al gauw een half uur wandelen.’ Bovendien zijn de alternatieven vaak minder aantrekkelijk en minder veilig.

Afspraken met ProRail

De belangenorganisaties voor wandelaars, fietsers en ruiters hebben sinds een paar jaar goede afspraken met ProRail. Voor iedere overweg die dreigt te verdwijnen, wordt advies aan ProRail uitgebracht. Toch lijkt het steeds vaker te gebeuren dat dat advies niet wordt overgenomen. De belangenorganisaties vermoeden dat gebrek aan geld daar een belangrijke rol in speelt. Het lijkt er op dat we weer terug bij af zijn: 'De beste overweg, is geen overweg'...

Noot voor de redactie: Meer informatie bij

Ankie van Dijk, Wandelnet 06 -33342113

Wim Bot, Fietsersbond 06-22459580

Contactpersonen
Over Fietsersbond

De Fietsersbond komt op voor de belangen van fietsers in Nederland en zet zich in voor meer en betere mogelijkheden om te fietsen. Dat kan dankzij de steun van onze leden. De Fietsersbond heeft bijna 35.000 leden, 150 afdelingen en 1500 actieve vrijwilligers, verspreid over heel Nederland.