Kabinet draait fiets van de zaak de nek om

04 JULI 2014
Samenvatting
BOVAG, RAI Vereniging en de Fietsersbond zijn verbolgen over het voorstel van staatssecretaris Wiebes van Financiën waarin de aparte fiscale stimulering voor een fiets van de zaak definitief verleden tijd is.

Eerder sloten de organisaties nog een ‘Green Deal’ met een andere staatssecretaris, Mansveld van I&M, met als voornaamste afspraak dat binnen vijf jaar vijf procent meer fietsgebruik voor woon-werkverkeer zou worden gerealiseerd. Nu de succesvolle fiets van de zaak wordt geschrapt, is het praktisch onmogelijk om die doelen te realiseren.

Met de invoering van de nieuwe werkkostenregeling (wkr) per 1 januari aanstaande kunnen alleen nog telefoons, laptops en gereedschappen buiten deze regeling apart belastingvrij beschikbaar worden gesteld. De aparte status voor de bedrijfsfiets vervalt. Olaf de Bruijn, directeur van RAI Vereniging: “Het stimuleren van de fiets voor woon-werkverkeer is een uitgelezen manier om allerlei doelen op het gebied van volksgezondheid, milieu en bereikbaarheid te realiseren. Die afspraak hadden BOVAG, RAI Vereniging, de Fietsersbond en andere organisaties ook gemaakt met de staatssecretaris van I&M. Voor het behoud van de bedrijfsfietsenregeling hebben we in dat licht ook al langer gepleit in Den Haag. Dat een andere bewindsman uit hetzelfde kabinet dan met één pennenstreek het nakomen van die afspraken onmogelijk maakt, is op z’n minst inconsequent te noemen.”

Bertho Eckhardt, bondsvoorzitter van BOVAG vult aan: “Tot voor kort was 20 procent van de fietsverkoop gebaseerd op de fiets van de zaak-regeling en TNO bevestigt in een onderzoek dat die regeling van grote invloed is op het fietsgebruik door forenzen. De beslissing van Wiebes spoort minder mensen om naar het werk te fietsen en draait fietsenwinkels de nek om. We doen dan ook een dringend beroep op de Kamer om de aparte status voor de bedrijfsfiets te handhaven.”

Hugo van der Steenhoven, directeur van de Fietsersbond: “De fiets van de zaak draagt sterk bij aan het stimuleren van de fiets in het woon-werkverkeer, naast filevermindering heeft het ook andere positieve effecten. Mensen die hun oude fiets (barrel) inruilen voor een goede fiets, merken hoe lekker en snel het fietsen is en gebruiken hem ook voor andere doeleinden.”

Bij de behandeling van het Belastingplan, na Prinsjesdag, zal blijken of de Kamer het kabinet volgt. BOVAG, RAI Vereniging en Fietsersbond zullen er alles aan doen om via de Tweede Kamer te bewerkstelligen dat er alsnog een aparte status komt voor de bedrijfsfiets, zodat die buiten de wkr om belastingvrij beschikbaar kan worden gesteld door de werkgever.

De Fietsersbond is de grootste belangenvereniging voor 13,5 miljoen fietsers in Nederland. 35.000 leden, 150 lokale afdelingen en 1500 actieve vrijwilligers zorgen dat de belangen van fietsers overal in Nederland meetellen.De Fietsersbond zet zich in voor alle zaken die het fietsen veiliger en plezieriger maken.

BOVAG is de brancheorganisatie van personenauto- en truckdealers, algemene auto-, tweewieler-, caravan-, aanhangwagen-, motorenrevisie-, autoverhuur- en autowasbedrijven, verkeersopleidingen en tankstations. BOVAG behartigt de belangen van ruim 10.000 ondernemers die een gezamenlijke omzet hebben van 45 miljard euro en werk bieden aan ruim 80.000 mensen.

RAI Vereniging, Rijwiel & Automobiel Industrie, behartigt de belangen van ruim 550 fabrikanten en importeurs van personenauto’s en vrachtauto's, aanhangwagens en opleggers, carrosserieën en speciale voertuigen, motorfietsen en scooters, brom- en snorfietsen en fietsen. Ook de leveranciers van onderdelen voor deze voertuigen en van garage-uitrusting zijn bij de Vereniging aangesloten.

Contactpersonen
  • Medium square fblogo staandrgb

    Fietsersbond Persvoorlichting

    Op piketbasis is er altijd een woordvoerder beschikbaar: 030-291 81 11
Over Fietsersbond

De Fietsersbond komt op voor de belangen van fietsers in Nederland en zet zich in voor meer en betere mogelijkheden om te fietsen. Dat kan dankzij de steun van onze leden. De Fietsersbond heeft bijna 35.000 leden, 150 afdelingen en 1500 actieve vrijwilligers, verspreid over heel Nederland.