Fietsersbond roept gemeenten op haast te maken met fietsveiligheid

21 NOVEMBER 2013, NEDERLAND
Samenvatting
Nederlandse gemeenten hebben vaak nog geen plan van aanpak om verkeersonveiligheid voor fietsers terug te dringen. Dat blijkt uit een rondgang die de Fietsersbond in oktober hield langs zijn afdelingen.

Nederlandse gemeenten hebben vaak nog geen plan van aanpak om verkeersonveiligheid voor fietsers terug te dringen. Dat blijkt uit een rondgang die de Fietsersbond in oktober hield langs zijn afdelingen. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu had in het kader van de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid om deze plannen van aanpak gevraagd. De Fietsersbond roept gemeenten op om alsnog werk te maken van fietsveiligheid.

In totaal komen er per jaar 67.000 gewonde fietsers in het ziekenhuis, waarvan 12.000 mensen meer zorg nodig hebben dan eerste hulp. De meeste ongevallen zijn eenzijdig, en vaak te wijten aan zaken als slecht wegdek, verkeerd geplaatste paaltjes en andere hindernissen voor fietsers. Het ministerie heeft daarom aan gemeenten gevraagd om voor het eind van het jaar met een plan van aanpak te komen. Uit de steekproef van de Fietsersbond blijkt dat sommige gemeenten goed bezig zijn, maar dat de helft van de gemeenten nog niet is begonnen met het maken van zo’n plan.

“We doen al genoeg”

De redenen van de gemeenten om nog niet met een plan te beginnen zijn divers. Sommige gemeenten schuiven het door naar een latere datum, bijvoorbeeld om maatregelen te integreren in een nieuw verkeersplan. Andere gemeenten geven aan wegens gebrek aan geld of menskracht geen plan van aanpak te maken, of dat ze volgens eigen zeggen al genoeg doen aan fietsveiligheid.

Directeur Hugo van der Steenhoven van de Fietsersbond is niet verbaasd over het achterblijven van de gemeenten, maar vindt het wel de hoogste tijd om maatregelen te nemen. “De oproep van het ministerie kwam zonder extra menskracht of budget, dus dan is het altijd moeilijk om te beginnen, maar de gemeenten zijn als wegbeheerder echt verantwoordelijk voor de veiligheid van fietsers. Het oplossen van onveilige situaties voor fietsers hoeft niet veel te kosten, het gaat om prioriteiten. Een goed plan om fietsonveiligheid aan te pakken verdient zich voor de maatschappij dubbel en dwars terug. De minister zou kunnen overwegen om gemeenten die goed doorpakken een premie te geven.”

Citaten
"Het oplossen van onveilige situaties voor fietsers hoeft niet veel te kosten, het gaat om prioriteiten." Hugo van der Steenhoven
Contactpersonen
Over Fietsersbond

De Fietsersbond komt op voor de belangen van fietsers in Nederland en zet zich in voor meer en betere mogelijkheden om te fietsen. Dat kan dankzij de steun van onze leden. De Fietsersbond heeft bijna 35.000 leden, 150 afdelingen en 1500 actieve vrijwilligers, verspreid over heel Nederland.